Untitled Document
  GIDA GÜVENLİĞİ VE KALİTE POLİTİKASI
 

DESPAK TARIM olarak, piyasaya yasal ve güvenli ürünler sunmanın, toplum sağlığı açısından temel sorumluluğumuz olduğunun bilinci içerisinde hareket etmekteyiz. Tüketicilerin sağlığını kendi sağlığımızla eş değerde görmenin bir gereği olarak, meyve- sebze üretiminin takibinden başlayarak, ürün paketleme ve müşteriye teslimine kadar olan süreçte, sürdürülebilir tarım ilkelerini ve gıda güvenliğini temel alarak, tarladan çatala ilkesine tüm çalışanlarımızla birlikte bağlı olduğumuzu tüm platformlarda kanıtlayabilmekteyiz.

DESPAK TARIM olarak, aşağıdaki ilkeleri temel alarak çalışmalarımızı yürüteceğimizi, tüm çalışanlarımız adına taahhüt ederiz;

► Sahip olduğumuz yönetim sistemlerimizi, her alandaki mevzuat gerekliliklerine ve müşterilerimizin ya da ilgili diğer tarafların gereksinimlerine ve önerilerine göre sürekli uyarlamak,
► Çalışanların güvenli ürünler üretmelerini sağlamak, kalite ve gıda güvenliğine gereken seviyede ulaşmak için, personel eğitimini desteklemek,  gerekli bilgi ve farkındalığı arttırmak,
► Gerekli kaynakları sağlayarak, yürürlükteki yasal düzenlemeler ile uyumlu uygun çalışma ortamında Gıda Güvenliğini garanti etmek için gerekli tüm önlemleri almak,
► Olası kontaminasyon riskini en aza indirmek amacıyla, hammaddelerimiz ve son ürünlerimiz için en uygun taşıma ve depolama sistemlerini oluşturmak,
► Gıda Güvenliğini etkileyebilecek uygunsuzlukların olması durumunda, takip edilmesi gereken prosedürlerin ve alınacak önlemlerin, ilgili tarafları da bilgilendirerek, oluşturulması ve güncellenmesini sağlamak,
► Müşteri odaklı çalışma prensibimizle, olumsuz müşteri geri bildirimlerinde, gerekli düzeltici faaliyetleri uygulamak ve problemin tekrar oluşmasını engellemek amacıyla özenli ve etkin önemler almak,

► Gıda güvenliği ilke ve kurallarımızın, tüm çalışanlarımız tarafından içselleştirilmesi ve gıda güvenliği kültürümüzü oluşturması için gerekli tüm adımları atmak.
 
 
 
 
  DESPAK Tarım Ürünleri Paketleme Gıda Tur. San. Ltd. Şti.
Akdenız Bulvarı Beymelek Beldesı Demre Antalya
Tel: 0 242 872 18 15
Fax: 0 242 872 17 77
Maili info@despak.com.tr